Aktiviteter

april 2021
ma ti on to fr
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
Flere aktiviteter

Innkalling til generalforsamlingen i 2021

Under følger innkalling til generalforsamlingen i 2021. Lenke til sakspapirer finner dere under innkallingen, der finner dere alle sakspapirer med unntak av valgkomiteens innstilling, som vil bli lagt ut etter kl. 18.00 i dag.

Skrevet av Bernt Hinna den 28.01.2021

 
 
Generalforsamling 2021
 
Styret har gleden av å kalle deg som medlem inn til generalforsamling i Norsk Schäferhund Klub avd. Rogaland.
Styret i avdeling Rogaland har etter en samlet vurdering valgt at GF 2021 gjennomføres heldigitalt. Det er valgt en gratis versjon som OBOS har utarbeidet, se lenke https://www.digitalearsmoter.no
Styret har testet løsningen og den fremstår som meget bra. Verktøyet gir oss mulighetene til å gjennomføre GF uansett. Verktøyet er prosessbasert og er enkelt å bruke. Andre viktige momenter i beslutningen om heldigitalt møte var viktigheten av å få avholdt et møte, korona-situasjonen, økonomi, ingen innkomne forslag, får valgt inn kandidater til styre og komiteer, får vedtatt et retningsgivende budsjett, og en oppfyller kravene vedr. søknad om momskompensasjon. Til orientering følger «Infoskriv fra NKK - Info til klubber om digitale årsmøter – 2021» vedlagt.
Når det for årets GF er valgt en heldigital løsning, så får det noen konsekvenser, men de endrer ikke resultatet. For vår del, betyr et heldigitalt GF at noen saker og formaliteter faller bort, f.eks vil godkjenning av dagsorden og valg av møteleder ikke være nødvendig, siden dette er en prosessbasert løsning.
Valget er som følge av verktøyets funksjonalitet delt i flere saker. Dere avgir stemme i hver sak. I siste sak ligger valg til styre, her velges nestleder, sekretær og varamedlemmer.
Det er krav til at møtet ligger åpent i minst 8 dager. Møtet stenges 11. februar kl. 21.
Alle vil motta en sms med lenke til pålogging, en logger på med sitt mobilnr og en vil få tilsendt en kode, når koden legges inn, så kommer en inn i møtet. Så går en gjennom sak for sak og avgir sin stemme. En kan endre sin stemme, helt frem til møtet stenges. Det er også mulig å legge inn spørsmål og kommentarer. Styret vil besvare relevante spørsmål.
Saksliste
• Godkjenning av innkalling
• Styrets årsberetning for 2020 (Bruks og Rik-komiteen lagt ved til orientering)
• Regnskap 2020 med revisors beretning
• Budsjett 2021
• Valg
Utmerkelser vil bli markert og utlevert på første gjennomførbare medlemsmøte!
 
Alle sakspapirer er lagt ut på Facebook/WEB, i tillegg er de saksvedlegg i det digitale møtet.
 
Vel møtt!
Styret
Tilbake   Utskriftvennlig versjon   Abonner på nyheter