Aktiviteter

april 2021
ma ti on to fr
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
Flere aktiviteter

Prøveresultater 2006

Skrevet av Bernt Hinna den 13.10.2010

NBF-konkurranse i rundering Søndag 1. oktober 2006:

Søndag 1. oktober var det igjen konkurranse i rundering. Også denne dagen var det stort sett formålstjenelig vær. 5 deltakere stilte til start, samtlige i klasse A. Flere av deltakerne var svært interessert i å forbedre foregående dags resultater.   

 

Klasse A:

I klasse A deltok de samme 5 ekvipasjene som foregående dag.  Dette var:

Marit Brevik m/Zagal's Gere
Mette Madsen Falch m/Akersborg Zac (border collie)
Tore Hinna m/Rallarbo's Orly
Bernt Hinna m/Utzon's Dolly
Finn Hugo Øien m/Akersborg Rafter (border collie)

 

Første øvelse var rundering og nivået var utrolig høyt. Best i denne øvelsen var undertegnede og Orly som fikk toppkarakteren 10. Bernt med Dolly samt Finn Hugo med Rafter havnet rett bak med karakteren 9,5. Mette med Zac og Marit med Gere gjorde også en sterk innsats og ble belønnet med karakteren 9. 

Etter runderingen fulgte feltsøk. Her var det et litt varierende nivå. Finn Hugo med Rafter var best med nok en toppkarakter. Bernt med Dolly og Marit med Gere fikk begge karakteren 9. Både Mette med Zac og undertegnede med Orly mistet en gjenstand, noe som resulterte i henholdsvis karakteren 8 og 7. 

Til slutt var det lydighetsprogrammet som skulle gjennomføres. Nivået i lydighetsdelen var både svært høyt og svært jevnt, men Finn Hugo med Rafter utmerket seg med en litt bedre omgang enn de øvrige ekvipasjene. Dermed vant denne ekvipasjen med hele 605,5 poeng og nok et CERT samt CACIT (internasjonalt CERT).

VI GRATULERER!

  Poengoversikt:          
  Max poeng: Rundering Felt Lydighet Totalt  
             
    290 60 300 650  
1. Finn Hugo Øien/Akersborg Rafter: 275,5 60 270 605,5 CERT!
2. Marit Brevik/Zagals Gere:   261 54 257 572  
3. Bernt Hinna/Utzon's X-Dolly:    275,5 54 236,5 566  
4. Mette Madsen Falch/Akersborg Zac:   261 48 255,5 264,5  
5. Tore Hinna/Rallarbo's Orly:  290 42 231 563  

 

Som så ofte er nevnt, så er det mange "hender" som må til for å få i gang en konkurranse eller fler, og brukshundkomitèen vil rette den hjerteligste takk til Carl Axel som stilte som figurant begge dager. Videre retter vi en ekstra stor takk til Olaf Pettersen som nok en gang gjorde en kjempejobb med å planlegge, tilrettelegge og lede rundering og felt begge dager.

Og sist, men ikke minst går nok en gang, vår hjerteligste takk til Arvid Strømsvik som stod for bedømmingen.  

BRUKSHUNDKOMITÈEN TAKKER: I løpet av året som har gått har brukshundkomitèen arrangert 4 stevner i NBF spor.  Totalt har det deltatt 40 ekvipasjer.  Dette har medført at det er blitt lagt ca. 7,3 mil (73 km) med spor i disse konkurransene, noe som tilsvarer omtrent to ganger distansen fra Stavanger sentrum til Sviland tur-retur. Det sier seg selv at det er behov for et stort antall medhjelpere i form av sporleggere, ansvarlige for feltsøk, etc. for å kunne gjennomføre arrangementer av ovennevnte format.  De første sporene har ved flere anledninger blitt lagt så tidlig som kl. 06.00 om morgenen, noe som medfører at sporleggerne må i aksjon omtrent "midt på natten", og dette i "helgesammenheng". Brukskomitèen har møtt enorm velvilje i hunde-miljøet, både fra medlemmer i egen klubb og også fra representanter fra Klepp Hundeklubb. 

Brukshundkomitèen vil med dette rette den hjerteligste takk for den velvilje vi har møtt og den hjelp vi har fått, og vi takker på det hjerteligste følgende medhjelperer som nevnes i vilkårlig rekkefølge:  Olaf Pettersen, Jarl Erik Jacobsen, Gro Gitlesen, Pål Sæbø, Arnold Flønes, Liv Marit Fjærmestad, Karl Løyning, Morten Larsen, Gert Pollestad, Svein Egil Vagle og Sven Erik Halvorsen.  

 

NBF-konkurranser i rundering lørdag 30. september:

Lørdag 30. september ble det avholdt runderingskonkurranse på Sviland i regi Norsk Schæferhund Klub avd. Rogaland.  Været var utmerket med opphold og behagelig temperatur.  Det stilte 6 deltakere til start.  Disse var fordelt på følgende måte:  1 ekvipasje i klasse C og 5 - i klasse A.  Før det gis referat fra selve konkurransen, kan det være på sin plass å si litt om hva rundering er. 

Rundering er en søksøvelse som går ut på at hunden skal finne personer som ligger skjult i terrenget.  Hundeføreren går langs en midtlinje i området som skal gjennomsøkes.  Dette området er ca. 100 m bredt og inntil 400 m langt.  Hundeføreren sender så hunden ca. 50 m ut i hver retning av terrengets midtakse for å få den til å søke etter de såkalte figurantene.  I områdets ytterkant snur ("runderer") hunden på førers signal.  Hunden kommer så tilbake og passerer føreren som på nytt sender den ut på motsatt side av områdets midtakse.  Hele tiden er hunden på "søk". I en konkurranse bedømmer dommeren det antall figuranter som blir funnet.  Dessuten bedømmes innsatsvilje og evne til samarbeid med hundeføreren.  Antall personer som skal finnes, lengde på området og den søketid man har til rådighet i runderingsområdet, avhenger av hvilken klasse man starter i.  

 

Klasse C:

Deltakere i klasse C var: 

Rebecca Wathne  m/Tangterr's In Dimond ("Smulen") (wh. Terrier)

 

I klasse C stilte ovenfor nevnte ekvipasje, topp motivert, for å sikre seg opprykk.  Første øvelse var rundering.  I klasse C er runderingsløypen 200 meter lang og innehar 3 figuranter.  Rebecca med Smulen mistet en figurant.  Dette sammen med en aning "grums" medførte karakteren 6. Neste øvelse var budføring.  Denne øvelsen gjennomførte Rebecca og Smulen prikkfritt og oppnådde toppkarakter (10). Dermed var det lydigheten som skulle avgjøre hvorvidt det ble opprykkEkvipasjen gikk en noe variabel lydighetsomgang.  En del øvelser var utmerkedet, mens andre dessverre ikke var av ønsket kvalitet.  Dette medførte at det dessverre ikke ble opprykk ved denne anledning.

  Poengoversikt:        
  Max poeng: Rundering/budføring Lydighet Totalt  
           
    300 300 600  
1. Rebecca Wathne/Smulen: 196 210 406  

 

Brukshundkomitèen ønsker lykke til ved senere anledninger!!  

 

Klasse A:

I klasse A var det 5 ekvipasjer til start.  Blant dem var det 4 - som hadde deltatt i årets Norgesmesterskap.  Dermed var konkurransen for de øvrige deltakerne "beinhard".

Deltakerne i klasse A var:

Marit Brevik m/Zagal's Gere
Mette Madsen Falch m/Akersborg Zac (border collie)
Tore Hinna m/Rallarbo's Orly
Bernt Hinna m/Utzon's Dolly
Finn Hugo Øien m/Akersborg Rafter (border collie)

 

Første øvelse var rundering.  I klasse A er runderingsløypen 400 meter og har 3 figuranter.  Resultatene var noe variable.  Den eneste ekvipasjen som fant samtlige figuranter var Finn Hugo og Rafter.  De fikk karakteren 9,5.  De øvrige ekvipasjene lå,- p.g.a. mistet figurant,- langt bak med karakterer mellom 5 og 6.  Etter dette fant 3 ekvipasjer det fornuftigst å bryte resten av konkurransen for å samle krefter til dagen derpå.  Neste øvelse var feltsøk og her var det et meget bra nivå for de gjenværende.  Finn Hugo med Rafter var best og fikk toppkarakteren 10.  Mette med Zac havnet rett bak med karakteren 9,5. I lydigheten gjorde de 2 gjenværende ekvipasjer det bra, men Finn Hugo og Rafter lå en aning foran Mette og Zac.  Dermed vant Finn Hugo og Rafter med klar margin, og de oppnådde også kravet til CERT. VI GRATULERER!!!

  Poengoversikt:          
  Max poeng: Rundering Felt Lydighet Totalt  
             
    290 60 300 650  
1. Finn Hugo Øien/Akersborg Rafter: 275,5 60 267,5 603 CERT!
2. Mette Madsen Falch/Akersborg Zac 145 57 252 454  
3. Bernt Hinna/Utzon's X-Dolly:    Brøt        
4. Marit Brevik/Zagals Gere:   Brøt        
5. Tore Hinna/Rallarbo's Orly:  Brøt        

 

NBF-konkurranse i spor lørdag 3. juni 2006:

Lørdag 3. juni ble det avholdt NBF-konkurranse i spor på Sviland. Været var utmerket med lettskyet vær og behagelig temperatur. Det stilte 8 deltakere til start fordelt på følgende måte: 1 ekvipasje i klasse D, 1 ekvipasje i klasse B og 6 ekvipasjer i klasse A.   

Klasse D:

Deltaker i klasse D var:

Sissel Mestad     m/Elmina's Diamonds Are Forever (airedaleterrier)

 

Første øvelse var spor. I klasse B blir sporet bedømt, det er ca. 300 meter langt og inneholder 3 gjenstander. Sporet legges ut av hundefører selv, og det skal ligge ca. 20 minutter. 

Øvelsen gikk stort sett greit, selv om ekvipasjen mistet en gjenstand.  Karakteren ble 8. Neste øvelse var budføring, en øvelse som også ble utført på en grei måte.  Denne øvelsen ble bedømt til karakteren 8,5. Til slutt var det lydighet. Denne var dessverre av noe vekslende karakter, noe som resulterte i at kravet til opprykk dessverre ikke ble nådd ved denne anledningen. 

Brukshundkomitèen ønsker lykke til videre!!!!

  Poengoversikt:          
  Max poeng: Spor Budføring Lydighet Totalt  
             
    50 20 250 320  
1. Sissel Mestad/Are Forever    40 17 201,5 250  

Klasse B:

Deltaker i klasse B var:

Bjørn Flikke     m/Rallarbo's Excellent Choise

 

I klasse B stilte ovenfor nevnte ekvipasje topp motivert i håp om opprykk til klasse A etter å ha vært svært nær ved et par tidligere anledninger. I klasse B er sporet ca. 1500 meter langt og inneholder 8 gjenstander. Sporet starter med et sporoppsøk på 40 meter. Her skal hunden finne det kryssende sporet samt anvise retningen. 

Sporoppsøket gikk greit for Bjørn og Exi, noe som resulterte i karakteren 8. Selve sporet gikk nesten prikkfritt. Her fant ekvipasjen 7 av 8 gjenstander, noe som tilsvarer karakteren 9. Neste øvelse var feltsøk. Bjørn og Exi gjorde her en perfekt jobb og ble belønnet med toppkarakter (10).

Dermed var det lydigheten som skulle avgjøre hvorvidt det ble opprykk til klasse A. Bjørn og Exi gjorde en kjempejobb i lydigheten. Øvelse etter øvelse ble gjennomført på en utmerket måte. Etter at det endelige regnestykket var oppgjort, viste det seg at kravet til opprykk til klasse A var oppfylt med stor margin!!! 

Brukshundkomitèen gratulerer på det hjerteligste og ønsker lykke til i konkurranse med "de store kanoner" i A!!

  Poengoversikt:            
  Max poeng: Sporoppsøk Spor Felt Lydighet Totalt  
               
    70 190 60 280 600  
1. Bjørn Flikke/Exi: 56 171 60 210,5 497,5 Opprykk!

Klasse A:

I klasse A var det 6 ekvipasjer til start. 

Deltakere i klasse A var:

Marit Brevik m/Zagal's Gere (malinois)
Ragnhild Uldal m/Camagårdens Geroy
Bernt Hinna m/Utzon's X-Dolly
Anders Bjønnes m/Lei Ann's Stig (malinois)
Liv Lund m/Zagal's G-Zaga (malinois)
Tore Hinna   m/Rallarbo's Orly

 

Første øvelse var spor, også for denne klassen.  I klasse A skal sporet være ca. 2000 meter langt og har 8 gjenstander.  Sporet starter med et sporoppsøk på 50 meter hvor hunden skal finne det kryssende sporet og så anvise sporets retning. 

3 av de 6 ekvipasjene fikk toppkarakter i sporoppsøket!  Disse var Liv og Zaga, Anders og Stig samt Bernt og Dolly.  Marit og Gere samt Ragnhild og Geroy var litt uheldige ved at det ble "bakspor" (fant sporet, men viste feil retning), noe som medførte karakteren 7.  Undertegnede og Orly hadde et litt "rufsete" oppsøk med bakspor, noe som resulterte i karakteren 6. 

I selve sporet var det et helt vanvittig nivå.  Samtlige ekvipasjer fant alle gjenstandene, en totalprestasjon i spor som jeg ikke kan huske har skjedd tidligere, i alle fall ikke i løpet av min komitèperiode, og den utgjør nå 7 år. 

Neste øvelse var feltsøk og her var det faktisk kun en ekvipasje som ikke fant samtlige gjenstander.  Dette var Anders med Stig som endte med karakteren 8.  De øvrige ekvipasjer fikk alle toppkarakter (10).

Igjen var det lydigheten som skulle bli avgjørende.  I lydigheten var det noe variable prestasjoner, men stort sett var det veldig mye bra.  Anders med Stig gikk den beste omgangen med Bernt og Dolly "hakk i hæl".  Til sist var det Anders og Stig som ble vinnerne.  De oppnådde også kravet til CERT nok en gang.  Det samme gjorde Bernt m/Dolly og Liv m/Zaga.

VI GRATULERER!!!

  Poengoversikt:            
  Max poeng: Sporoppsøk Spor Felt Lydighet Totalt  
               
    80 210 60 300 650  
1. Anders Bjønnes/Lei Ann's Stig: 80 210 48 288,5  626,5 CERT!
2. Bernt Hinna/Utzon's X-Dolly: 80 210 60 264 614 CERT!
3. Liv Lund/Zagal's G-Zaga: 80 210 60 256,5 606,5 CERT!
4. Tore Hinna/Rallarbo's Orly: 48 210 60 239 557  
5. Marit Brevik/Zagals Gere: 56 210 60 227 553  
6. Ragnhild UIdal/Camagårdens Geroy: 56 210 60 218,5 544,5  

Brukshundkomitèen vil rette den hjerteligste takk til følgende medhjelperer (i vilkårlig rekkefølge):  Olaf Pettersen, Jarl Erik Jacobsen, Gro Gitlesen, Pål Sæbø og Liv Marit Fjærmestad.  Uten den velvilje som stadig vises, ville det vært umulig å avholde sporkonkurranser.

Til sist, men ikke minst går vår hjerteligste takk til Erling Aarbakke som stod for bedømmingen.  

 

NBF-konkurranse i spor lørdag 6. mai 2006:

Lørdag 6. mai ble det avholdt NBF-konkurranse i spor på Sviland. Været var utmerket med sol fra skyfri himmel og sommertemperatur. Det stilte 8 deltakere til start fordelt på følgende måte: 1 ekvipasje i klasse C, 1 ekvipasje i klasse B og 6 ekvipasjer i klasse A.   

Klasse C:

Deltaker i klasse C var:

Per Arne Bakke m/Breakpoint's Harley og Okey (groendael)

 

I klasse C stilte ovenfor nevnte ekvipasje topp motivert i håp om opprykk til klasse B.  Første øvelse var spor.  I klasse C er sporet ca. 1000 meter langt og med 8 gjenstander.  Sporet starter med sporoppsøk.  Dette er 30 meter.  Her skal hunden finne det kryssende sporet og anvise sporets retning. 

I sporoppsøket gjorde Per Arne og Harley en fullkommen jobb og ble belønnet med toppkarakteren 10. Selve sporet gikk også greit.  Her fant ekvipasjen 6 av 8 gjenstander, noe som tilsvarer karakteren 8. Neste øvelse var budføring, en øvelse som også ble utmerket utført, og karakteren 10 ble gitt nok en gang. Dermed var det lydigheten som skulle avgjøre hvorvidt det ble opprykk eller ikke.  Ekvipasjen gjennomførte en fin-fin lydighetsomgang, noe som endte med at helgens mål ble nådd. 

Brukshundkomitèen gratulerer med opprykket!!!!

  Poengoversikt:            
  Max poeng: Sporoppsøk Spor Budføring Lydighet Totalt  
               
    70 190 40 300 600  
1. Per Arne Bakke/Harley: 70 152 40 242 504 OPPRYKK!

Klasse B:

Deltaker i klasse B var:

Bjørn Flikke m/Rallarbo's Excellent Choise

 

I klasse B er sporet ca. 1500 meter langt og inneholder 8 gjenstander.  Sporet starter med et sporoppsøk på 40 meter.  Her skal hunden finne det kryssende sporet samt anvise retningen. 

Sporoppsøket gikk utmerket for Bjørn og Exi, noe som resulterte i toppkarakter (10).  Selve sporet gikk også greit.  Her fant ekvipasjen 6 av 8 gjenstander, noe som tilsvarer karakteren 8. Neste øvelse var feltsøk.  Bjørn og Exi gjorde her en utmerket jobb og hadde faktisk dagens beste feltsøk uavhengig av klasse.  Denne ekvipasjen var den eneste som fant alle 4 gjenstandene innen tidsfristen.  Karakteren ble igjen en velfortjent 10'er.

Dermed var det lydigheten som skulle avgjøre hvorvidt det ble opprykk til klasse A.  Dessverre ble lydighetsomgangen av litt variabel karakter.  En del øvelser var meget bra, men det var også litt "rusk" i andre.  Etter at det endelige regnestykket var oppgjort, viste det seg beklageligvis, at Bjørn og Exi bare var 4,5 poeng fra opprykk. 

Brukshundkomitèen ønsker lykke til ved neste anledning!!!!

  Poengoversikt:            
  Max poeng: Sporoppsøk Spor Felt Lydighet Totalt  
               
    70 190 60 280 600  
1. Bjørn Flikke/Exi: 70 152 60 193,5  475,5  

Klasse A:

I klasse A var det 6 ekvipasjer til start.  Blant dem var Norgesmester fra 2005, Geir Larsen med med Bjørnulv's Xanga, samt flere tidligere Norgesmestre, så konkurransen var "beinhard".

Deltakere i klasse A var:

Marit Brevik m/Zagal's Gere (malinois)
Turid Stavn m/Somolli's Gulli (border collie)
Geir Larsen m/Bjørnulv's Xanga
Bernt Hinna m/Utzon's X-Dolly
Anders Bjønnes m/Lei Ann's Stig (malinois)
Liv Lund m/Zagal's G-Zaga (malinois)

 

Første øvelse var spor, også for denne klassen.  I klasse A skal sporet være ca. 2000 meter langt og med 8 gjenstander.  Sporet starter med et sporoppsøk på 50 meter hvor hunden skal finne det kryssende sporet og så anvise sporets retning. 

Hele 5 av 6 ekvipasjer fikk toppkarakter i sporoppsøket!  Marit og Gere var litt uheldige ved at Gere tok "bakspor" (fant sporet, men viste feil retning), noe som medførte karakteren 7.  I selve sporet var det også et utrolig høyt nivå.  3 av ekvipasjene fant alle gjenstandene.  Disse var Turid med Gulli, Geir med Xanga og Bernt med Dolly.  Liv og Zaga fant 6 av 8 gjenstander (karakteren 8), Anders og Stig fant 5 - (karakteren 7) mens Marit og Gere dessverre var uheldige og mistet sporet, noe som resulterte i karakteren 0 for denne ekvipasjen.

Neste øvelse var feltsøk og her var det faktisk ingen ekvipasjer som fant samtlige gjenstander.  Fire ekvipasjer fikk karakteren 8, nemlig Turid med Gulli, Geir med Xanga, Liv med Zaga og Bernt med Dolly med de to øvrige ekvipasjer (marit med Gere og Anders med Stig) rett bak. Igjen var det lydigheten som skulle bli avgjørende. 

I lydigheten var det noe variable prestasjoner, men stort sett mye bra.  Turid med Gulli gikk den beste omgangen med Geir og Xanga "hakk i hæl".  Disse ekvipasjene fikk karakteren 10 i en rekke øvelser.  Til sist var det Turid og Gulli som ble vinneren.  De oppnådde også kravet til CERT nok en gang.

VI GRATULERER!!!

  Poengoversikt:            
  Max poeng: Sporoppsøk Spor Felt Lydighet Totalt  
               
    80 210 60 300 650  
1. Turid Stavn/Somolli's Gulli: 80 210 48 290,5  628,5 CERT!
2. Geir Larsen/Bjørnulv's Xanga: 80 210 48 277,5 615,5 CERT!
3. Bernt Hinna/Utzon's X-Dolly:     80 210 48 237,5 575,5  
4. Liv Lund/Zagal's G-Zaga:   80 168 48 267 563  
5. Anders Bjønnes/Lei Ann's Stig: 80 147 36 264 527  
6. Marit Brevik/Zagals Gere:   56 0 46 163,5 264,5  

Brukshundkomitèen vil rette den hjerteligste takk Liv Marit Fjermestad som hadde laget tidsplan og opplegg for konkurransen. Videre vil komitèen også rette en stor takk til følgende medhjelperer (i vilkårlig rekkefølge):  Olaf Pettersen, Jarl Erik Jacobesn, Gro Gitlesen, Pål Sæbø og Sven Erik Halvorsen.  Uten den velvilje som stadig vises, ville det vært umulig å avholde sporkonkurranser.

Til sist, men ikke minst går vår hjerteligste takk til Kari Nilsen som stod for bedømmingen.  

 

BRUKS-STEVNE 22. OG 23.04.06 - SPOR NBF

Det er store krefter som skal i sving når vi skal arrangere sporstevne. Ikke minst når vi har 12 deltakere, derav 10 i klasse A. Lykkeligvis meldte det seg mange gode medhjelpere til dyst. Derfor vil jeg starte med å rette en stor, stor takk til RIK-gjengen og styremedlemmer, nærmere bestemt vår formann Svein, Karl, Gert og Morten. Videre rettes en stor takk til Klepp hundeklubb, ved Gro og Jarl Erik, for terreng til fire spor på Klepp og god sporhjelp. En stor takk rettes og til "gamlekara" Arnold og Sven-Erik for ypperlige spor (bare spør Turid Stavn). Vår siste uunnværlige hjelper passet på at dommeren til enhver tid var der han skulle være, og er vår faste feltansvarlig. Olav - med tilnavnet "den grusomme" - stiller alltid opp, og vi er kjempeglade for at han fremdeles gidder hjelpe oss - selv om han ikke har hund lenger.

Tusen, tusen hjertelig takk alle sammen for bidraget til et prikkfritt gjennomført stevne!

Dette stevnet var også historisk og litt vemodig, da vår kjære dommer fra det høye nord (Bergen) - Arvid Jacobsen - har sagt at han ikke ønsker å fortsette dommergjerningen. Dette beklager vi på det sterkeste, for han har vært en utrolig kjekk dommer å ha på besøk. Så vi håper å kunne lokke han sørover et par ganger til........her er jo så mange kjekke golf-baner....

Lørdagen opprant med strålende vær - en god trøst for sporleggerne som startet å legge ut spor fra kl. 06.00 og utover......... De tilreisende hundeførere fra det kalde øst uttrykket stor glede og misunnelse over vårt terreng - helt uten snø !!!

A-sporene er to kilometer lange, med bedømt sporoppsøk, og de ligger i to timer før de blir tatt av ekvipasjen. Det legges ut åtte pinner. Sporenes lengde er en stor utfordring for oss, og tallet på deltakere er helt oppunder tålegrensen vår når det gjelder tilgangen på sporterreng, men denne gangen gikk det greit.

Første ekvipasje ut i sporet var Per Helgerud og den amerikanske cocker spanielen Tower, og de viste at det ikke er størrelsen det kommer an på ! Karakterene ble høye, med 9,5 i sporoppsøk og fullt hus med 8 pinner fra sporet. Start nummer to var vår egen Bernt Hinna med Dolly, og denne ekvipasjen fulgte hakk i hæl med 8,5 i oppsøk og fullt hus i sporet. Marit Brevik med "mallen" Gere var ikke fullt så heldig, og fikk bakspor, og dermed bare 7 i oppsøk. De mistet også to pinner i sporet og stod deretter av resten av dagen for å samle krefter til dagen etter.

Ekvipasje nummer fire kom også langveis fra, Turid Stavn og border collien Gulli, fra Stovner hundeklubb. Det skulle vise seg vanskelig å gjøre noe med denne ekvipasjen, noe poengsummen til slutt viser. Og de fortjente hvert ett poeng. Så Turid trenger ikke prøve å innbille oss at hunden hennes bare er runderingshund !! Meget sterkt av hund og fører å oppnå så gode resultater i begge grener ! Vi bøyer oss i støvet. Ekvipasjen fikk fullt hus i skogsøvelsene.

Roy Eftedal fra Larvik hundeklubb og border collien Bamse var litt uheldige i sporoppsøket sitt og mistet en pinne i skogen, og han så slett ikke glad ut. Ekvipasje nummer seks var ny for oss, Pernilla Holman fra Tønsberg hundeklubb med schäferen Egon. Et perfekt bakspor, og til tross for at hun mistet to pinner i skogen, strålte hun om kapp med solen da Egon fant sluttpinnen. Dårligere gikk det for Helene Berglund og den engelske springer spanielen Tabita. Etter 6,5 i sporoppsøket, gikk hun av sporet og kom ikke i mål. Dermed ble det dessverre en kort dag for denne ekvipasjen. Start nummer åtte, Liv Lund fra Sarpsborg HK med "mallen" Zaga har vært hos oss og testet Rogalandsterrenget før. Ekvipasjen var litt uheldige i oppsøket og fikk 5,5, men Zaga var kjempeflink og fikk fullt hus i sporet. Gjengangeren hos oss, Anders Bjønnes hadde et knallbra oppsøk med 10, men mistet dessverre en pinne i sporet.

Siste A-ekvipasje ut var vår lokale helt Tore Hinna med Orly. Etter 6,5 poeng i sporoppsøk, slo Orly til og fant alle pinnene i sporet. Kjempebra ! Da ekvipasjen kom til feltet var det derimot full stopp, og Tore valgte å stå av for å spare på kreftene til dagen etter.

B- og C-ekvipasjene gjorde det bra på Klepp. Vår alles kjære Bjørn Flikke og Exi fikk 10 i sporoppsøk, men mistet noen pinner i sporet. De fikk 6 på feltet, og  til sammen 239 i spesialøvelsene. Nykommer Elisabeth Pedersen og Kiara fikk 6,5 i oppsøk og mistet kun en pinne i skogen. Til alles - særlig Elisabeths - store forundring gikk budføringen tilnærmet perfekt, og karakteren 9 var et faktum. Ekvipasjen fikk 252,5 i spesialøvelsen, og la et godt grunnlag for opprykk.

I A-feltet var det kun en ekvipasje som fikk karakteren 10, nemlig Turid og Gulli. Hakk i hæl kom Bernt og Dolly, med 9,5.

Utpå ettermiddagen var ekvipasjene klare for lydighet. Elisabeth og Kiara var første par ut, og utenom en null i kryp, var karakterene høye. Med 229,5 i lydighet var opprykket et faktum. Gratulerer, Elisabeth, og vi er veldig leie oss for at dere flytter ! Bjørn og Exi hadde en noe mer uryddig lydighet i dag, og måtte tåle tre nuller. Likevel, det som er så fantastisk med Bjørn, er at han er like blid uansett hvordan det går. Der er det mange som har noe å lære i dagens fokus på at kun 10 er godt nok !

I klasse A var Turid og Gulli suverene også i lydighet. Bare tiere bortsett fra en "skarve" 8,5 i kryp.......... Vi gratulere ekvipasjen så hjertelig, og gleder oss til å se dem igjen neste sporstevne........... Her kom Roy og Bamse med 274,5 poeng, så vidt foran Bernt og Dolly  med 274 poeng, og Liv Lund med 273 poeng.

Søndagen spilte ikke værgudene på vårt lag, og det var godt gammeldags Rogalands vårvær, kaldt og vått. Stemningen var likevel god, selv om de med lengst vei hjem kikket mer på klokka enn dagen før. De samme hjelperne stilte opp i skogen grytidlig uansett vær, og all honnør til dem, våte og kalde som de ble.

Første par ut var Bernt og Dolly. Karakteren 9 i sporoppsøk og fullt hus i skogen var en god start for vår lokale helt. Pernilla og Egon hadde et bra sporoppsøk, men kom ikke til mål i sporet. Hun fikk likevel fullføre konkurransen, og god konkurransetrening i klasse A. Per og Tower fikk og en bra start; 7 i sporoppsøk, men fullt hus i sporet. Dessverre kom heller ikke Roy og Bamse til enden i sporet, og benyttet muligheten til en tidlig retur til østlandet. Bedre lykke neste gang vi ser dere her ! Bedre gikk det ikke for Tore og Orly. Orly syntes hun hadde gått bra nok spor dagen før, og satte alle krefter inn på feltet og lydigheten. Helene og Tabita hadde dessverre heller ikke hellet med seg i dag. Tabita slo først inn på sporet, men snudde og det ble en del rot, men de fikk hvertfall med seg sporet som trening. Hun kunne ikke dra hjemover, men måtte fint vente på kjøremakker Turid og Gulli, som viste seg å være uregjerlige også i dag. Fullt hus i alle skogsøvelsene igjen, godt jobbet !!!

Marit og Gere hadde en tilnærmet lik dag i skogen denne gang, men fullførte konkurransen og fikk til sist en hederlig femteplass! Anders og Stig fikk 7 i oppsøk og mistet en pinne i skogen, men tok det tapte igjen i lydigheten. Liv og Zaga mistet en pinne mer, men gjorde det ellers likt Anders både i spor og felt, men måtte se seg slått av dem til slutt.

Bjørn og Exi hadde en god dag i skogen, med fullt hus i sporet kan man tåle å få 6,5 i oppsøk. Feltsøket var og kanonbra, med 9,5. Skogsøvelsene var dermed gode nok til opprykk. Elisabeth og Kiara mistet tre pinner i sporet, men fikk 8,5 i oppsøk. Med 9 i budføring holdt likevel skogsøvelsene til opprykk så langt.

Etter varme pølser og deilig sjokoladekake i klubbhytta var A-ekvipasjene klare til felt. Igjen var det bare Turid og Gulli som hadde 10 i felt, denne gang med Tore og Orly hakk i hæl med 9,5 !

Lydigheten ble en våt og trist affære, og måtte foregå borte på idrettsplassen, da gressbanen minnet mer om en kinesisk rismark enn en lydighetsbane. Bjørn og Exi hadde en bra lydighet, men dessverre ikke høy nok poengsum til å få opprykk til klasse A, men det var jamen ikke langt fra ! Stå på videre, Bjørn ! Vi er stolte av deg. Elisabeth sikret seg opprykk for andre gang med en pen lydighet - Kiara viser at hun er ung og har lopper i blodet, men vi ser frem til å følge med på ekvipasjen videre, på østlandet.

Turid og Gulli fikk ikke fullt så mange 10'ere denne gang, men det var ikke langt fra, og nok en eventyrlig poengsum, med 284 poeng i lydigheten. Anders og Stig var ikke særlig dårligere, med 282,5 poeng, men ble slått av Bernt i sammendraget, med fattige 0,5 poeng!! Liv og Zaga hadde noen flere variabler i sin lydighet, men satser nok på revansje når hun tar med seg Zaga vestover igjen i mai. Marit og Gere hadde en fin fri ved foten og stigeklatring. På de øvrige øvelsene var det litt å trekke, men en flott femteplass i et meget eksklusivt selskap! Ikke verst av en hundefører med ammetåke ! Orly satset som nevnt på lydigheten i dag, og fikk mange pene poengsummer, særlig for kryp'en og stigeklatringen. Kunne man bare slått sammen de beste øvelsene de to dagene........

Pernilla og Egon hadde en variabel lydighet, men med en meget flott innkalling, var det likevel mye å glede seg over for A-debutantene. Per og Tower måtte dessverre få to nuller, i hals & hopp, men hadde ellers mange gode øvelser (og verdens mest tålmodige kone.. J). Nok en hyggelig premieutdeling, og ekvipasjene ble ønsket vel hjem og velkommen igjen til bruksstevne i avdeling Rogaland.

Og vi var alle enige om at det hadde vært en fiiiiin helg.

Hilsen fra Liv Marit på eksklusivt journalist-oppdrag for brukskomiteen.

 

NBF-konkurranse i rundering Søndag 2. april 2006:

Søndag 2. april var det igjen konkurranse i rundering.  Dessverre var vi ikke like heldige med været som foregående dag.  Etterhvert ble det nemlig en del regn.  7 deltakere stilte til start fordelt på følgende måte:  2 ekvipasjer i klasse D, 1 ekvipasje i klasse C og 4 ekvipasjer i klasse A.  Flere av deltakerne var svært interessert i å forbedre foregående dags resultater, og noen ønsket å prøve seg i ny klasse.  

Klasse D:

Deltakere i klasse D var:

Janne E. Hansen m/Pustebakkens Abraham
Rebecca Wathne m/Tangterr's In Dimond ("Smulen")

 

Første øvelse var rundering. Her gjorde begge ovenfor nevnte ekvipasjer en meget god jobb og ble belønnet med karakteren 9. Neste øvelse var budføring.  I denne øvelsen hadde dessverre ingen av ekvipasjene noen god dag og fikk karakteren 0. Dermed var det lydigheten som skulle avgjøre hvordan det videre skulle gå. Rebecca med Smulen gjennomførte en bra og jevn lydighetsomgang. Janne og Abraham hadde derimot ikke "helt dagen" noe som medførte 0 i enkelte øvelser. Til slutt vant Rebecca med Smulen en relativt klar seier og klarte også denne dagen opprykk.

  Poengoversikt:        
  Max poeng: Rundering/budføring Lydighet Totalt  
           
    70 250 320  
1. Rebecca Wathne/Smulen: 45 198,5 243,5 Opprykk!
2. Janne E. Hansen/Abraham: 45 99,5 144,5  

Brukshundkomitèen gratulerer med opprykket og ønsker begge ekvipajser lykke til ved senere anledninger!!!!  

Klasse C:

I klasse C stilte Elisabeth og Kiara som foregående dag hadde greidd opprykk til denne klassen.

Første øvelse var rundering.  I klasse C er lengden på runderingsløypen 200 meter og innehar 3 figuranter.  Elisabeth og Kiara gjorde en utmerket jobb og ble belønnet med karakteren 9.  Etter runderingen fulgte budføring, en øvelse som dessverre ikke gikk helt som planlagt, og det endte dessverre med en 0. Til slutt var det lydighetsprogrammet som skulle bli avgjørende for hvorvidt ekvipasjen skulle klare nok et opprykk denne helgen. 

Elisabeth og Kiara gjennomførte en bra omgang og kravet til opprykk til klasse B ble oppnådd!!

  Poengoversikt:        
  Max poeng: Rundering/budføring: Lydighet Totalt  
           
    330 300 630  
1. Elisabeth Pedersen/Kiara: 234 230,5 464,5 OPPRYKK!

VI GRATULERER MED EN STRÅLENDE INNSATS MED OPPRYKK FRA KLASSE D TIL B I LØPET AV EN ENESTE HELG!!!  

Klasse A:

I klasse A deltok de samme 4 ekvipasjene som foregående dag. 

Dette var:

Marit Brevik m/Zagal's Gere
Turid Stavn m/Somolli's Gulli
Tore Hinna m/Rallarbo's Orly
Bernt Hinna m/Utzon's Dolly

 

Første øvelse var rundering. Best i denne øvelsen var Bernt og Dolly som fikk toppkarakteren 10. Marit med Gere og undertegnede med Orly havnet rett bak med karakteren 9,5. Turid med Gulli fikk igjen meldingsproblemer, noe som resulterte i at ekvipasjen brøt både denne og de øvrige øvelsene. 

Etter runderingen fulgte feltsøk. Her var det et meget varierende nivå. Bernt med Dolly var best med nok en toppkarakter. Marit og Gere fant 2 av 4 gjenstander.  Ekvipasjen fikk dermed karakteren 6. Orly for sin del, var absolutt ikke i "feltmodus" og gjorde en katastrofal prestasjon og fikk kort og godt karakteren 0.

Til slutt var det lydighetsprogrammet som skulle gjennomføres. Bernt og Dolly hadde igjen en bra omgang med de to øvrige ekvipasjene noe bak. Dermed vant Bernt og Dolly suverent med hele 610,5 poeng og nok et CERT.

VI GRATULERER BERNT OG DOLLY MED EN KJEMPEPRESTASJON!!!  DETTE VAR EKVIPASJENS CERT NR. 17!

  Poengoversikt:          
  Max poeng: Rundering Felt Lydighet Totalt  
             
    290 60 300 650  
1. Bernt Hinna/Utzon's X-Dolly: 290 60 260,5 610,5 CERT!
2. Marit Brevik/Zagals Gere: 275,5 36 240,5 552  
3. Tore Hinna/Rallarbo's Orly:  275,5 0 245 520,5  
4. Turid Stavn/Somolli's Gulli: BRØT        

Mange "hender" må til for å få i gang en konkurranse eller flere, og brukshundkomitèen vil rette den hjerteligste takk Liv Marit Fjermestad som stilte som figurant begge dager. Videre retter vi en ekstra stor takk til Olaf Pettersen som nok en gang gjorde en kjempejobb med å planlegge, tilrettelegge og lede rundering og felt begge dager.

Og sist, men ikke minst går nok en gang, vår hjerteligste takk til Svein Stangeland som stod for bedømmingen.  

 

NBF-konkurranser i rundering lørdag 1. og søndag 2. april 2006:

Lørdag 1. april:

Lørdag 1. april ble årets første runderingskonkurranse i regi Norsk Schæferhund Klub avd. Rogaland, avholdt på Sviland.  Været var utmerket med sol fra skyfri himmel og god vårtemperatur. 

Det stilte 6 deltakere til start.  Disse var fordelt på følgende måte:  2 ekvipasjer i klasse D og 4 - i klasse A. 

Før det gis referat fra selve konkurransen, kan det være på sin plass å si litt om hva rundering er.  Rundering er en søksøvelse som går ut på at hunden skal finne personer som ligger skjult i terrenget.  Hundeføreren går langs en midtlinje i området som det skal søkes i.  Dette området er ca. 100 m bredt og inntil 400 m langt.  Hundeføreren sender så hunden ca. 50 m ut i hver retning av terrengets midtakse for å få hunden til å søke etter de såkalte figurantene.  I områdets ytterkant snur ("runderer") hunden på førers signal.  Hunden kommer så tilbake og passerer føreren som på nytt sender den ut på motsatt side av områdets midtakse.  Hele tiden er hunden på "søk". I en konkurranse bedømmer dommeren det antall figuranter som blir funnet.  Dessuten bedømmes innsatsvilje og evne til samarbeid med hundeføreren.  Antall personer som skal finnes, lengde på området og den søketid man har til rådighet i runderingsområdet, avhenger av hvilken klasse man starter i.  

 

Klasse D:

Deltakere i klasse D var:

Elisabeth Pedersen m/Brandfjellets Kiara
Rebecca Wathne m/Tangterr's In Dimond ("Smulen")

 

I klasse D stilte de to ovenfor nevnte ekvipasjer, topp motivert, for å sikre seg opprykket. Første øvelse var rundering. I klasse D er runderingsløypen 100 meter lang og innehar 2 figuranter. Her gjorde Elisabeth og Kiara en god jobb og tok ledelsen med karakteren 8,5. Rebecca med Smulen, havnet litt bak og fikk karakteren 6.

Neste øvelse var budføring. I denne øvelsen var Rebecca og Smulen best og oppnådde toppkarakter (10), mens Kiara dessverre ikke utførte øvelsen korrekt og endte med en 0.

Dermed var det lydigheten som skulle avgjøre hvorvidt det ble opprykk, samt hvem av de to duellantene som skulle gå av med seieren. Begge ekvipasjene gjennomførte en bra og jevn lydighetsomgang, noe som endte med at de begge klarte å nå helgens mål.  Summa sumarum var det likevel Elisabeth med Kiara som gikk av med en knepen seier.

  Poengoversikt:        
  Max poeng: Rundering/budføring Lydighet Totalt  
           
    70 250 320  
1. Elisabeth Pedersen/ Kiara: 42,5 207,5 250 Opprykk!
2. Rebecca Wathne/Smulen: 50 196 246,5 Opprykk!

Brukshundkomitèen gratulerer begge ekvipasjene med opprykket!!!!  

 

Klasse A: 

I klasse A var det 4 ekvipasjer til start.  Blant dem var Norgesmester og Nordisk Mester fra 2005, Turid Stavn med Somolli's Gulli.  Dermed var konkurransen for de øvrige deltakerne "beinhard". Deltakerne i klasse A var:

Marit Brevik m/Zagal's Gere
Turid Stavn m/Somolli's Gulli
Tore Hinna m/Rallarbo's Orly
Bernt Hinna m/Utzon's Dolly

 

Første øvelse var rundering.  I klasse A er runderingsløypen 400 meter og har 3 figuranter.  Resultatene var noe variable.  Best i denne øvelsen var Bernt og Dolly.  De fikk karakteren 9.  Marit "lå rett etter" og fikk karakteren 8,5.  Turid med Gulli fikk litt meldingsproblemer, noe som resulterte i karakteren 8.  Orly og undertegnede hadde en derimot en beksvart dag.  Orly "mistet" en figurant og fikk karakteren 6.  Dermed fant vi det fornuftigst å bryte resten av konkurransen. 

Neste øvelse var feltsøk og her var det et meget bra nivå for de gjenværende.  Turid med Gulli var best og fikk toppkarakteren 10.  De to øvrige ekvipasjene havnet rett bak, begge med karakterene 9,5. Igjen var det lydigheten som skulle bli avgjørende. 

I lydigheten gjorde de 3 gjenværende ekvipasjer det bra, men Bernt og Dolly lå en aning foran de andre.  Dermed vant Bernt og Dolly med klar margin, og de oppnådde også kravet til CERT som så mang en gang tidligere.

VI GRATULERER!!!

  Poengoversikt:          
  Max poeng: Rundering Felt Lydighet Totalt  
             
    290 60 300 650  
1. Bernt Hinna/Utzon's X-Dolly: 261 57 263,5 581,5 CERT!
2. Turid Stavn/Somollis Gulli: 232 60 261,5 553,5  
3. Marit Brevik/Zagals Gere:   232 60 225 517  
4. Tore Hinna/Rallarbo's Orly:  BRØT        

 

Kurs i bruks/lydighet innen NBF-programmet, avholdt fredag 3. t.o.m. søndag 5. mars 2006:

Helgen 3. - 5. mars 2006 ble det avholdt treningsseminar innen NBF lydighet på Sviland. Seminaret var tilrettelagt for de som satser innen NBF-konkurranser og på de ulike nivåer. Instruktører var de siste 2 års Norgesmester i spor, Geir Larsen samt Morten Samuelsen, begge fra Stovner Hundeklubb. 

Det er første gang på flere år at Norsk Schæferhund Klub avd. Rogaland gjennomførte kurs innen NBF med eksterne instruktører og interessen var meget stor. Hele 18 deltakere (inklusive observatører) fra ulike lokale hundemiljø var påmeldt. Værmessig var vi utrolig heldige.  Hele helgen var preget av fantastisk flott, om enn meget kaldt vintervær.

Opplegget for helgen var som følger:

Fredag 3. mars:  Teori:    18:00 - 21:00
Lørdag 4. mars: Trening: 10:00 - 16:00
Søndag 5. mars: Trening:  10:00 - 15:00

 

Kurset startet fredag kveld med at Geir Larsen gjennomgikk generelle, men dog så essensielle elementer ved trening av hund. For flere av deltakerne var nok dette stort sett kjent stoff, men likevel er det av og til greit å få repetert vesentlige ting som lett glemmes i den daglige trening. Geir Larsen la spesiell vekt på forhold mellom hund og fører og fokuserte på hvordan forholdet kan bedres. Videre ble det også gjennomgått spesifikke treningsmetoder for enkelte lydighetsøvelser. 

Lørdagen og søndagen var lagt opp slik at de enkelte trente de øvelser de ønsket fokus på med kyndig hjelp og veiledning fra instruktørene. Kurset ga den enkelte god mulighet til å få trent på "problemøvelser" samtidig som det fra instruktørene ble gitt nye, og ofte litt alternative måter å angripe problemene på.  Dette tror jeg ga de fleste ytterligere inspirasjon til videre satsing. I tillegg var det trivelig å få samlet de ulike bruksmiljøene til felles aktivitet.

Brukskomitèen vil rette en stor takk til instruktørene Geir Larsen og Morten Samuelsen for en bra og inspirerende helg. 

Tilbake   Utskriftvennlig versjon   Abonner på nyheter