Aktiviteter

juli 2020
ma ti on to fr
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Flere aktiviteter

Hva er IPO/RIK/SCHH?

Skrevet av den 05.10.2010


IPO er forkortelse av Internasjonal Prufung Ordnung, (Internasjonal Prøve Ordning). Fra 01.01.97. ble det også mulig for oss nordmenn og utøve denne krevende hundesporten. Vi i Norge har fortsatt et langt lerret å bleke men sett i forhold til den korte tiden vi har bedrevet sporten har vi allikevel kommet veldig langt. I Norge har en valgt å bruke betegnelsen Regler for Internasjonale Konkurranser (RIK) og i tillegg til IPO inngår flere andre prøveformer som skogsspor og rundering m.m. IPO er en konurranse/prøveform hvor i utgangspunktet alle raser kan delta.

 Det er viktig å merke seg at det er først i IPO/SchH III at man offisielt kaller det konkurranse, IPO/SchH I og II er kun prøver. Et verdensmesterskap i IPO kan ha deltakere fra 40 nasjoner  og bivånes av hele 10-20 tusen tilskuere. De vanligste rasene som brukes er brukshundraser som malinois, schæfer, doberman, rottweiler og riesenschnauzer! De arrangeres også egne rasemesterskap, hvor det største er VM for Schæferhunder (WUSV).

Det beste ved IPO, slik vi ser det, er den omfattende utdanningen som også hundefører må igjennom før du er "autorisert" for å kunne utøve sporten. Denne kvalitetskontrollen vil være med å sikre sportens fremtid, samt heve den generelle kompetansen på de hundeførerne som ønsker å delta innen IPO. Hundefører skal ha plettfri vandel samt være medlem av hundeklubb som er tilsluttet NKK.I tillegg er det ønskelig at RIK-ansvarlig i klubben eller figurant vurderer hunden i forkant og underveis av treningene. Hunden skal besitte rimelig gode forutsetninger for delta på trening i gruppe C - Figurantarbeid. De aller fleste hunder av brukshundrase har imidlertid dette! For trene gr. C må hundefører egen lisens som utstedes av NKK.

Kriterier for å få Lisens:

Hundefører skal ha deltatt på og gjennomført RIK-grunnkurs. Dette er en forholdsvis omfattende utdanning av hundefører som omfatter generell informasjon om sporten og om treningsmetoder. Kurset tar også for seg hvordan hunden reagerer på ulike typer av stimulans under trening! I tillegg til en teoretisk del består også kurset av en praktisk del hvor fører, under veiledning av instruktør, arbeider med sin hund.

Forutsetning for deltakelse på prøve:

Hunder som skal avlegge prøve må ha bestått sin ferdselsprøve, FP er en grunnleggende prøve for de hundene som skal utdannes innen IPO systemet! Det som gjør IPO til en nyansert/krevende hundesport er de tre forskjellige disiplinene som til sammen utgjør konkurranse- og prøveformen IPO! Disse tre disiplinene er A) Spor, B) Lydighet og C) Figurantarbeid. Alle tre disipliner er i utgangspunktet likeverdige og man må være like god i alle disipliner om man ønsker å hevde seg i denne sporten, krevende!

Gruppe A - Sporsøk
Et IPO spor belønnes gjennom sin presisjon, nøyaktighet og intensitet. Underlaget kan i utgangspunktet være hva som helst, men er i de fleste tilfeller dyrket mark. IPO 3 sporet legges ut av en fremmed sporlegger, sporet skal være minst 600 skritt langt, ha 5 langsider, 4 vinkler (90 grader), 3 gjenstander (Material: f. eks lær, tekstil, tre), minst 1 time gammelt, hunden har en søketid på 20 min.

Max oppnåelige poeng er: Sporsøk 80 poeng
Gjenstander (7+7+6) 20 poeng
Totalt 100 poeng
Hunden skal gå med et dypt, intensivt og presist søk i sporkjernen, følge det av sporlegger oppgåtte sporet. Her vurderes hundens evne til konsentrasjon i tillegg til søkelyst og selvstendighet.

Gruppe B - Lydighet
Den lydigheten som utføres innen IPO er på forhånd kjent av hundefører. Her belønnes en hund med temperament og stor arbeidsglede! Jakter man de virkelige høye poengene må selvfølgelig også presisjon være med. I denne disiplinen vurderes hundens samarbeidsevne med sin fører.

Gruppe C - Figurantarbeid
Dette er det momentet som skiller IPO vesentlig fra den type hundesport vi kjenner i Norge. Her skal hund, fører og figurant utøve det på forhånd kjente programmet. Figuranten er iført en figurantbukse som beskytter samtidig som det skaper situasjonsbetingelser av det arbeidet som utføres.. I tillegg til buksen er også figuranten iført en beskyttelsesarm som hunden skal bite i. (se billdene nedenfor) Det er viktig å presisere at hunden ikke biter i "mannen" men i sitt bytte som da er armen. Her belønnes en hund som med selvsikkerhet viser sine driftsanlegg. Noe av det viktigste i dette momentet er hundeførers kontroll og lydighet på sin hund!
Her vurderes i første rekke hundens belastbarhet, mot og førbarhet. Noen egenskaper hos hunden som er viktige når man skal trene/konkurrere innen IPO.
-sosial/tilgjengelig
-jakt-/sosial kamplyst
-temperament
-førbarhet
-belastbarhet
-balansert/god nervekonstitusjon

Tilbake   Utskriftvennlig versjon   Abonner på nyheter